Çevre Bakanlığı’nın itirazını mahkeme reddetti

Geçtiğimiz aylarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Yalıçiftlik Turizm Merkezi sınırları içerisinde ve 3. derece doğal sit alanında bulunan Kızılağaç Mahallesi, 305 ada, 1 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlanmıştı.

BODRUM BELEDİYESİ DAVA AÇMIŞTI

Plan değişikliğine Bodrum Belediyesi tarafından iptal davası açıldı. Davanın ardından 29 Şubat 2024 tarihinde Muğla 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BAKANLIĞIN YAPTIĞI İTİRAZ REDDEDİLDİ

Plan değişikliğine karşı açılan davada hukuki süreç devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütmenin durdurulmasının kaldırılması talebiyle karara itiraz etti.  
 
İtiraza ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi karar verdi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığını belirterek, bakanlığın itirazını reddetti.

“İLÇEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konu ile ilgili Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki dönem Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras döneminde Kızılağaç Mahallesi 305 ada 1 parsel ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili alınan yürütmeyi durdurma kararı hakkında kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yaşanan yeni hukuki gelişmeler sonucunda tekrar kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.

*Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planı ile ilgili olarak Belediyemiz tarafından açılan iptal davasında süreç Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/ 2762 Esas sayılı dosyasında verilen  29.02.2024 tarihli yürütmenin durdurulması kararıyla devam etmekte iken davalı Bakanlığın ara karara itirazlarını sunduğu başvurusu İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nin 03.04.2024 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

*Bodrum Belediyesi olarak, her zaman yasal çerçeve içinde şeffaf bir şekilde hareket ederek, ilçemizin doğal değerlerini korumak için geçmişte yürüttüğümüz hukuki mücadeleleri gelecekte de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x